SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY:

Všeobecná zdravotní pojišťovna    Vojenská zdravotní pojišťovna      Čs. průmyslová zdravotní poj.

Oborová zdravotní pojišťovna            Zaměstnanecká pojišťovna            Zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven          Škoda                                              Ministerstva vnitra ČR
a stavebnictví